Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (29)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

GSOFT TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN JAVA [Jobs/Events] (1)
Hỏi về model với 2 class hay 3 class tốt hơn? [Questions] (4)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (14)
Tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng (Data Customer)? [Data Science] (1)
Tách đề thi từ file .doc sang excel [Computer Vision] (2)
Chi phí nâng chân mày bao nhiêu tiền? [Questions] (1)
Quên mật khẩu nhưng không gửi về mail [Questions] (1)
Big Data là gì? [Big Data] (2)
[Hà Nội] Toshiba AI team tuyển dụng [Jobs/Events] (1)
Label-Embedding tìm đối tượng hẹn hò phù hợp [Recommendation System] (1)
Siêu phẩm ultrabook nhà Dell [General] (1)
Chống giả mạo khuôn mặt dùng raspberry pi 3 [Computer Vision] (1)
[HELP] Cài đặt độ đo ROUGE trên colab để đánh giá mô hình tóm tắt văn bản [NLP] (2)
THAM GIA VÀ CHẠY THÍ NGHIỆM TRÊN BỘ DỮ LIỆU PHÂN LOẠI SẮC THÁI [Questions] (1)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (67)
Tìm nơi thực tập AI [Jobs/Events] (1)
benchmark score [Questions] (2)
Tìm nơi làm AI ở Hà Nội [Jobs/Events] (3)
Cách tìm contours cho từng đối tượng mình cần (remove các contours noise trong opencv + python) [Computer Vision] (8)
Lỗi bản dịch bài Cài đặt [D2L] (1)
Mua Dell chính hãng [General] (1)
Machine Learning và Toán Xác suất có gì khác nhau ạ [Questions] (1)
Cần tìm nơi thực tập AI/DataScientist [Jobs/Events] (2)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (8)
Hỏi về cách install thư viện VnCoreNlp trên Google Colab để sử dụng được POS tagging [Questions] (8)
[Nha Trang] Senior AI Engineer [Jobs/Events] (1)
[Hà Nội] Chương trình sinh viên tài năng Viettel 2021 [Jobs/Events] (1)
Hỏi về mô hình huấn luyện phù hợp cho bài toán dự đoán điểm số học sinh [Questions] (1)