[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (20)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

Độ chính xác không thay đổi trong suốt quá trình training [Questions] (1)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 1st place solution [AIviVN] (5)
Sự khác biệt của LSTM-CNN concatenating và LSTM-CNN Step by step [NLP] (1)
Tổng hợp Transfer Learning [SOTA] (9)
A novel adaptive learning rate scheduler for deep neural networks [SOTA] (4)
Circle Detection [Questions] (6)
Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, what are the differences? [Big Data] (10)
Workshop: "Introduction to Data Science" (Tổng quan về Khoa học dữ liệu) [Data Science] (1)
Cần tư vấn mua workstation giá rẻ [Questions] (1)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (60)
Hướng đi cho người mới bắt đầu OpenCV [Computer Vision] (2)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 3rd place solution [AIviVN] (1)
Giải thích về DecisionBoundary [Questions] (1)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 2nd place solution [AIviVN] (2)
#LinearRegression #Accuracy [Questions] (1)
Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar tuyển dụng machine learning engineer/researcher [Jobs/Events] (1)
Multibox Object Detection - Predict [Questions] (1)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution [AIviVN] (11)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (30)
Mua sach tren Amazon ? [Questions] (4)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution [AIviVN] (1)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) ( 2 ) [NLP] (24)
Object Detection - Tìm kiếm 1 object duy nhất [Computer Vision] (1)
[Hỏi đáp] Face detection [Computer Vision] (7)
Phân biệt Cross-modal với Transfer learning [Computer Vision] (1)
[LOGIVAN] Tìm kiếm vị trí INTERN DATA SCIENTIST [Jobs/Events] (2)
Tổng hợp tài liệu machine learning cho người mới bắt đầu ( 2 ) [General] (26)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán [General] (10)