Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (28)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Đinh dạng output bài toán Linear Regression [Questions] (3)
Build vocabulary trên tập train, test hay entire data? [NLP] (2)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán [General] (12)
KHông có gì nưahhghhhhhjj [Questions] (1)
Mahalanobis distance [Questions] (1)
[Ho Chi Minh] - Tuyển dụng Programming Teacher [Jobs/Events] (1)
Tính toán độ tương đồng giữa 2(nhiều) node trong graph [Questions] (1)
Định hướng mở một open source [Questions] (1)
[11/27/2020 21:37] Xin phép ad cho mình chia sẻ về blog nho . . . [Facebook-Group] (6)
Tổng hợp tài liệu machine learning cho người mới bắt đầu ( 2 ) [General] (28)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) [Computer Vision] (39)
Rút trích thông tin thẻ căn cước dùng FastCNN [Questions] (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) [Questions] (23)
Tuyển dụng Thực tập sinh, Fresher parttime Machine Learning, Deep Learning [Jobs/Events] (2)
Giúp đỡ em làm TLCN [Facebook-Group] (2)
Em là người mới tham gia mong các cao nhân chỉ giáo ạ [Questions] (1)
Biểu diễn pyplot LogisticRegression [Data Science] (1)
Thuật toán KNN hướng dẫn cách dự đoán [Big Data] (1)
Chia sẻ model Sentiment Analysis - AIVIVN.COM TOP 5 [AIviVN] (2)
xin_data_example [Datasets] (1)
Địa chỉ mua sắm laptop, pc online đáng tin cậy [Facebook-Group] (1)
https://d2l.aivivn.com/chapter_convolutional-modern/densenet_vn.html [D2L] (1)
Tìm người cùng học Machine Learning [General] (19)
Xử lý ảnh cơ bản sử dụng OpenCV [Computer Vision] (1)
[12/01/2020 10:15] Việc tách nền được thực hiện nhờ U^2-Net (U square . . . [Facebook-Group] (6)
Hỏi về cách sử dụng toán tử tf.image.non_max_suppression trong Tensorflow Lite [Computer Vision] (3)
Tìm lớp đào tạo và thực tập Machine Learning, Deep Learning [Jobs/Events] (2)
Hỏi về VinAI Residence Program [Questions] (17)