Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Detect biển số an toàn giao thông [Questions] (2)
[Các Thuật Toán Face Detection] [Questions] (2)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution [AIviVN] (16)
Bài toán ‘nông nghiệp thông minh’ cho miền Tây [General] (1)
Giải bài toán xây dựng cho TP.HCM [General] (1)
Thắc mắc về Triplet loss [Questions] (1)
Style Transfer (tutorial) [Computer Vision] (2)
ETNLP: A Toolkit for Extraction, Evaluation and Visualization of Pre-trained Word Embeddings [NLP] (9)
Hệ thống gợi ý điểm đến của Grab [Recommendation System] (4)
Data agumentation trong fast ai [Questions] (1)
AI Engineer tại Osaka [Jobs/Events] (4)
Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 1: ai practitioner [Scholarships] (2)
**KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CẤP ĐỘ 2: AI SPECIALIST** - **PHÂN NGÀNH: LANGUAGE UNDERSTANDING** [Scholarships] (1)
[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt [Computer Vision] (5)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning [General] (18)
Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 2: visual understanding [Scholarships] (1)
Mình share bộ dataset cho nhận dạng hành động [Datasets] (3)
Mô hình truyền thống cho Text normalization [NLP] (2)
Thắc mắc về scheduled sampling [NLP] (1)
Hỏi Đáp Computer Vision [Questions] (1)
Khái niệm/ định nghĩa về `Aperiodicity` trong voice/speech [Questions] (1)
Variational Autoencoder (VAE) cơ bản [General] (13)
Image preprocessing [Computer Vision] (1)
Recomender System cho website bán hàng [Questions] (1)
BeerCode S2 đã quay trở lại - DeepFake [Jobs/Events] (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) [Questions] (22)
Max Flow in network [Questions] (3)
[Hỏi] GPU ultilization thấp với model CNN [Questions] (1)