Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (27)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Thực tập sinh Machine Learning, Deep Learning [Jobs/Events] (9)
learning rate trong gradient descent [Questions] (2)
Tạo thêm dữ liệu cho Training [Questions] (2)
Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau? [NLP] (1)
Hỏi về cách đánh giá kết quả mô hình truy hồi thông tin (Search Engine) [NLP] (1)
Tại sao dữ liệu đưa vào RAM phải cùng kich thước? [Questions] (1)
Keyword extraction cho bài toán xác định trend trên báo chí, mạng xã hội [NLP] (1)
Câu hỏi về period parameter trong hàm train() của phần Gradient descent - mxnet [D2L] (1)
[03/17/2019 20:51] Mọi người cho ý kiến áp dụng machine learning vào . . . ( 2 ) [Facebook-Group] (21)
[Hà Nội] Phòng Big Data - MB Bank tuyển dụng Data Engineer & Data Scientist [Jobs/Events] (1)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (13)
Tìm Data Scientist part -time để cùng build kaggle profile [Jobs/Events] (1)
[HN] Toshiba AI Team tuyển AI Engineer [Jobs/Events] (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước [Computer Vision] (8)
Trị riêng của ma trận Hessian và cực trị [D2L] (2)
Tải lên mô hình tensorflow [Questions] (1)
Xin lời khuyên của mọi người về hướng học machine learning, deep learning [General] (9)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (66)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] AutoML của Google liệu có tốt hơn người? (0.2025 LB) [AIviVN] (12)
Hỏi về cách install thư viện VnCoreNlp trên Google Colab để sử dụng được POS tagging [Questions] (7)
Hỏi về phân cụm văn bản bằng K-means [Questions] (3)
Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l [D2L] (3)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình [Computer Vision] (7)
Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning [Computer Vision] (3)
[Hỏi/Đáp] Về vấn đề chạy real-time image classification [Computer Vision] (4)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory [Questions] (4)
Cách deloy models python trên windows [Questions] (3)
Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh [Questions] (3)