[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (20)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

Lỗi khi dùng Keras - LabelEncoder [NLP] (3)
[HBLAB] Tuyển thực tập sinh AI (Computer Vision) [Jobs/Events] (1)
Java command failed khi sử dụng Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger [NLP] (1)
Trở thành một data science [General] (2)
Training data real-time [Questions] (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build [Questions] (8)
Deferred-Acceptance Algorithm và bài toán hôn nhân bền vững [General] (3)
Tuyển Thực Tập Sinh AI/Machine Learning IoT [Jobs/Events] (2)
Speaker recognition trong 1 đoạn audio [NLP] (3)
Visualizing feature layers [Computer Vision] (5)
Chèn văn bản vào ảnh [Computer Vision] (2)
[HN] HBLAB tuyển AI Specilaist - AI Engineer - AI Intern (Image Procession/OCR/Face Recognition) [Jobs/Events] (1)
Lỗi RunTimeError: Expected hidden[0] size is but got [NLP] (1)
[Data Science][1] A tour on now.vn [Data Science] (7)
Khái niệm về FST, WFST [Questions] (1)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) [Computer Vision] (15)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ [Computer Vision] (8)
Cross browsers, Cross devices [Questions] (1)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (29)
Lỗi khi nộp bài [AIviVN] (6)
Lỗi "NumRowError" khi nộp bài [Questions] (2)
Tách các từ trong một đoạn âm thanh [Questions] (1)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) ( 2 ) [NLP] (23)
Mô hình trong Speech2Text cho tiếng việt [Questions] (1)
Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý [General] (1)
Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, what are the differences? [Big Data] (5)
Về Embedding trong tóm tắt văn bản [NLP] (2)
Giải quyết bài toán Web layout [Computer Vision] (3)