Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Cách deloy models python trên windows [Questions] (3)
Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh [Questions] (3)
[Tutorial] Implement các thuật toán Reinforcement Learning - DDPG (Bài 1) [Reinforcement Learning] (14)
Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l [D2L] (2)
FPT SOFTWARE QUY NHƠN đang tuyển FRESHER AI làm việc tại QUY NHƠN [Facebook-Group] (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước [Computer Vision] (7)
Autograd.record ở Tính vi phân tự động [D2L] (1)
2.5. Tính vi phân Tự động - Mục này nói tắt quá không hiểu bản chất [D2L] (3)
Không thể sử dụng thư viện mxnet [D2L] (4)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) [Computer Vision] (38)
[Help] Tìm kiếm tài liệu tiếng việt theo chủ đề [NLP] (3)
Giải pháp chia dữ liệu dùng Học Tăng Cường (RDS) [Reinforcement Learning] (4)
Hướng dẫn đóng góp vào các dự án dịch sách [D2L] (1)
[HN] Kaopiz tìm kiếm AI Developer [Jobs/Events] (1)
Ứng dụng tìm kiếm từ khoá trong văn bản tiếng Việt [NLP] (8)
Hỏi đáp cách xử lý Noises trong văn bản [NLP] (1)
Không hiển thị đồ thị sau khi chạy code. [2.4.1] [D2L] (1)
# Saved in the d2l package for later use [D2L] (2)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning [Questions] (1)
Output của CTC loss và độ chính xác [NLP] (2)
Research Engineer có nghiên cứu được không [Facebook-Group] (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network [Questions] (4)
Tài liệu toán cho Machine Learning [Math] (4)
Hỏi về bài toán logo detection [Computer Vision] (4)
Deep Cross Network: Deep Learning for Recommendation [Recommendation System] (3)
Jobs: NLP residents, research interns & engineers at VinAI Research [Jobs/Events] (14)
Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông [Questions] (1)
Word Embedding: Máy Tính Hiểu Ngôn Ngữ Như Thế Nào? [General] (2)