Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (25)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Variational Autoencoder (VAE) cơ bản [General] (12)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning [General] (14)
Mối quan hệ đánh đổi giữa bias và variance [General] (11)
Việc dịch các cuốn sách Machine Learning kinh điển ra tiếng Việt [Uncategorized] (5)
Có những hướng đi nào cho nlp [Questions] (8)
Hệ thống gợi ý điểm đến của Grab [Recommendation System] (1)
Dataset VinMart+ [Datasets] (5)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (63)
Deploy một model ML sử dụng Flask [Questions] (10)
Cinnamon AI Tuyển Dụng AI Researcher (Up to $5000) [Jobs/Events] (1)
GMO-Z.com RUNSYSTEM- AI Engineer [Jobs/Events] (1)
[Career Expo 2019] Sự kiện tuyển dụng dành cho dân CNTT [Jobs/Events] (1)
Cấu hình GPU, GEFORCE GTX [Programming] (9)
Tạo input sau khi trích chọn đặc trưng [Questions] (3)
Kernel trong CNNs lấy ở đâu ra? [Questions] (4)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (11)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV [Computer Vision] (2)
Tư vấn mua bộ máy tính [Questions] (19)
Cấu hình GPU Nvidia trên Ubuntu [Questions] (3)
Gặp vấn đề khi install thư viện vncorenlp và môi trường sử dụng [NLP] (1)
Chia sẻ python wrapper cho VnCoreNLP [NLP] (2)
Xin review khoá học AI VTC academy [Questions] (2)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) [AIviVN] (9)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution [AIviVN] (15)
Máy phân loại sản phẩm theo màu-Sort color machine [Computer Vision] (5)
Tim nguoi day machine learning va AI [Questions] (1)
Chia sẻ CV cho vị trí Junior Data Analyst/Data Engineer/Data Scientist [Jobs/Events] (1)
Tf.keras và kera cho ra kết quả rất khác nhau [Questions] (1)