Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (15)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (5)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) [Computer Vision] (36)
Bài toán calibration camera xuất tọa độ gửi cho robot [Questions] (5)
Cách tính multibox trong SSD ? [Computer Vision] (2)
Bài toán object detection [Questions] (4)
[Recognition] Làm thế nào để nhận diện chữ thập phân [Questions] (1)
Vấn đề cài đặt selenium webdriver trên google colab [Questions] (2)
Tìm chiến binh tham gia vào dự án NLP [NLP] (1)
Nhận diện biển số xe [Questions] (2)
Macbook air lập trình tốt không? [Questions] (7)
Hỏi về tham số trong hàm kmeans (bài 4 machine learning cơ bản kmeans clustering) [Questions] (2)
Thực tập Machine Learning/Python tại Đà Nẵng [Jobs/Events] (2)
(Lập trình robotics) Từ các bài báo khoa học đến với mô hình cụ thể [Programming] (3)
Xử lý nhiễu âm thanh bằng bộ lọc thích nghi [Questions] (1)
Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán [General] (1)
Mời tham dự al+ AI seminar số 06 [Jobs/Events] (2)
Hỏi về cách gộp 2 model khác nhau [Questions] (9)
Hỏi về phương pháp đánh giá các mô hình clustering [Questions] (1)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) [NLP] (8)
Hỏi: Có thể dùng ML để giải bài toán Graph Coloring? [Questions] (3)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 ) [Programming] (54)
[VNLP Core] [1] Bài toán tách từ tiếng Việt - Tokenization, Word Segmentation [NLP] (8)
Bài toán Collaborative Filtering [Questions] (5)
Vấn đề download video bằng lệnh wget trong google colab [Computer Vision] (3)
Xin hướng đi cơ bản để vào Machine learning [Questions] (3)
[Cần tư vấn GPU Servers] [Questions] (4)
Các thuật toán so sánh,đếm và phân loại đối tượng trong hình ảnh [Questions] (1)
[Keras] Input data .csv có cấu trúc phức tạp vào Neural Network như thế nào? [Questions] (3)
Data Mining - Data Exploration với dữ liệu với Multi-label Class [Questions] (1)