Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (30)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Cần tìm nơi thực tập Data Scientist/Machine Learning Engineer [Jobs/Events] (2)
Multi-objective optimization [Datasets] (1)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (20)
Mô hình Sent2vec [NLP] (2)
Máy ảnh dấu thời gian: Dấu ngày và giờ tự động [General] (1)
Hỏi về cách custom giá trị OKS trong bài toán pose estimation [Computer Vision] (1)
Train trên tập development set [General] (1)
Mô hình XML-Roberta trên bài toán trả lời tự động Tiếng Việt (QA - Vietnamese Question Answering) [NLP] (2)
Workshop: "Introduction to Data Science" (Tổng quan về Khoa học dữ liệu) [Data Science] (2)
Gradient Search vs Gradient Decent [Questions] (1)
decision tree m5 [Computer Vision] (1)
Công việc của AI engineer [Questions] (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) [Computer Vision] (15)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước [Computer Vision] (9)
Tìm nơi thực tập AI [Jobs/Events] (3)
Kiểm tra số GPU cho ra kết quả khác nhau với MXNET và Tensorflow [D2L] (1)
NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT BẰNG SMARTPHONE [Facebook-Group] (3)
Build vocabulary trên tập train, test hay entire data? [NLP] (3)
Xin được các cao nhân giúp đỡ!!!! [Questions] (1)
Reinforcement learning [Questions] (2)
Mình đến từ đâu [Facebook-Group] (1)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (36)
Xử lý ảnh dung lượng lớn [Facebook-Group] (1)
Nha khoa quốc tế Hà Nội Seoul [Site Feedback] (1)
tăng tốc độ FPS cho việc nhận diện object bằng YOLOv3 openCV [Computer Vision] (3)
Xin chào! Nhận dạng ký tự trong ảnh có cần phân đoạn không? ưu điểm khi phân đoạn hoặc không phân đoạn? [Questions] (1)
Tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng (Data Customer)? [Data Science] (2)
Xin hỏi về MobileNet [Questions] (1)