Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (17)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (5)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Nhận diện người nổi tiếng [AIviVN] (7)
Hỏi về ký hiệu toán học trong sách Machine Learning Cơ bản [Questions] (4)
Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng' ( 2 ) [AIviVN] (22)
Nhờ mọi người một chút về reshape numpy [Questions] (5)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) [General] (1)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (10)
Gán nhãn lại dưc liệu training [Questions] (2)
Dataset cho emoji recognize [Questions] (3)
Việc downsample một image dùng bicubic với tool có gì khác nhau không? [Questions] (2)
Mô hình ensemble đơn giản cho phân loại sắc thái bình luận (7th place solution) [AIviVN] (1)
Nhận diện tác giả [NLP] (1)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) [AIviVN] (6)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN [AIviVN] (4)
Object detection : YOLO [Computer Vision] (12)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 ) [Programming] (56)
Thắc mắc về luật của các cuộc thi [AIviVN] (5)
Tổng kết cuộc thi 'Phân loại sắc thái bình luận' [AIviVN] (1)
Chia sẻ model Sentiment Analysis - AIVIVN.COM TOP 5 [AIviVN] (1)
Bị block khi muốn tải file 1.08 Mb [Questions] (1)
Hàm lỗi cho query - document matching [Questions] (1)
1st place solution - Phân loại sắc thái bình luận [AIviVN] (1)
Bắt đầu với Bigdata như thế nào? [Big Data] (12)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (4)
Recruiting Lead AI Scientists & Lead AI Engineers at AINovation [Jobs/Events] (1)
[Hỏi đáp] Exploratory Data Analysis - Hỏi về quá trình Data Exploration và Feature Engineering [Questions] (2)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory [Questions] (3)
Đạo hàm của hàm với đầu vào là vector [Math] (1)
Sử dụng Reinforcement learning để cải thiện 1 thuật toán Supervised Learning ? [Questions] (1)