Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (65)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (7)
Training trên Google Colab quá lâu [Questions] (1)
Thắc mắc mô hình CNN cho phân loại văn bản [Questions] (7)
[Hà Nội] Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company [Jobs/Events] (1)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (34)
weight và bias trong fully-connected layer [Questions] (3)
SVD-Singular Value Decomposition rút trích đặc trưng cho văn bản [Questions] (1)
Frameworks / Tools sử dụng để nén mạng yolov3 cho Embedded devices, Edge devices. [Computer Vision] (3)
[Hỏi] bắt đầu computer vision như thế nào? [Computer Vision] (1)
[Kalapa Credit Challenge] #3 prize (with Code) [AIviVN] (9)
[Hỏi] Làm sao để phát hiện vật thể dịch chuyển trong 2 bức ảnh có góc chụp gần giống nhau? [Computer Vision] (1)
Deep kappa AI Residency Program [Jobs/Events] (1)
[07/18/2019 18:59] Tiếng Việt hiện tại có public Language Models nào ko . . . [Facebook-Group] (2)
[Chia sẻ] Mô hình dự đoán độ tuổi và giới tính [Computer Vision] (10)
[Hỏi]Object Detection: CenterNet - Objects as Points [Computer Vision] (4)
Cách nhận biết mô hình overfit [Questions] (3)
Cài đặt Tensorflow [General] (5)
2.5. Tính vi phân Tự động - Mục này nói tắt quá không hiểu bản chất [D2L] (2)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score [AIviVN] (12)
Giải đáp thắc mắc về NER [Questions] (2)
[11/27/2019 12:39] Em đang đọc về EAST model trong bài toán text-detection! . . . [Facebook-Group] (8)
Tìm phương pháp so sánh 2 vector khuôn mặt bằng deep learning [Questions] (6)
Cải thiện chất lượng mô hình CNN [Questions] (9)
[ Hà Nội ] Tuyển dụng AI/Machine Learning Engineer - Veritas Company [Jobs/Events] (1)
[04/21/2020 20:30] Xin chào mọi người, em đang làm đồ án chuyên . . . [Facebook-Group] (12)
Summary for text normalization [NLP] (1)
Text normalization [Datasets] (7)