Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Về việc học lại toán một cách bài bản [Math] (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất [Questions] (3)
Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets) [Questions] (1)
Kalapa's Credit Scoring Challenge - #17 Solution (21/01) , 0.22737 Gini Score [AIviVN] (13)
2020 học nghề gì vừa bắt kịp mới xu hướng vừa có thu nhập tốt [Jobs/Events] (1)
[02/12/2019 10:47] [Hỏi về cơ hội việc làm trong lĩnh vực Data . . . [Facebook-Group] (14)
[Bài dịch] Hỏi Tôi Bất Cứ Thứ Gì với Kaggle Grandmaster Vladimir I. Iglovikov [General] (4)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào? [AIviVN] (3)
Hỏi về laptop (Mac/Window) [Questions] (2)
Bài toán object detection [Questions] (6)
[Luyện tập với Kalapa's CreditScoring Challenge] [AIviVN] (1)
weight và bias trong fully-connected layer [Questions] (4)
Thắc mắc StandardScaler().fit_transform() [General] (4)
[Tuyển dụng] - QT-Group NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU (AI, NEURAL) [Jobs/Events] (1)
[Online] FREE Webinar: How to build data warehouse by Hadoop Ecosystem [Jobs/Events] (1)
Hàm kích hoạt trong CNN [Questions] (4)
[HỎI ĐÁP] Thuật toán giúp phân tích tài chính và suggest/extract khoản tiết kiệm tối ưu [Recommendation System] (1)
[Hà Nội] Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company - 07/2020 [Jobs/Events] (1)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning ( 2 ) [General] (25)
Lỗi chạy MXNet trên GPU [Questions] (1)
Những thói quen tốt khi làm việc với Git [Programming] (3)
Xây dựng mạng CNN với tensorflow và keras [Programming] (13)
Giải pháp chia dữ liệu dùng Học Tăng Cường (RDS) [Reinforcement Learning] (2)
[VLSP2019-HSD Task] Thảo luận cho challenge HateSpeechDetection [AIviVN] (11)
[Online] Webinar: Cơ hội & thách thức trên con đường tạo dựng sản phẩm Retail Assistant [Jobs/Events] (1)
Không cài được môi trường trên window10 [D2L] (5)
Cách chạy GPU trên keras? [Questions] (4)
Cơ hội tìm việc ML/AI cho vị trí làm việc về các sensors từ điện thoại ở Việt Nam. [Questions] (2)