Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (17)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (5)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Công nghệ lão hóa rượu [General] (1)
[Hỏi đáp] Exploratory Data Analysis - Hỏi về quá trình Data Exploration và Feature Engineering [Questions] (3)
Hướng đi cho bài toán xử lý nhiễu trong văn bản [NLP] (3)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (26)
Hỏi về giải pháp phân loại ảnh [Questions] (6)
Về việc sử dụng data ngoài (External Data) [AIviVN] (3)
Lỗi khi nộp bài [AIviVN] (2)
Tương lai Machine Learning trên trình duyệt có phát triển không? [Questions] (2)
Chuyển Dữ liệu từ UCI [Big Data] (1)
Làm sao để tạo đúng cột label cho file nộp bài [AIviVN] (2)
AIVN bài 4 - Hỏi rõ thêm về cách tính điểm MAPE của cuộc thi [AIviVN] (2)
Ứng dụng NLP để giải quyết bài toán điều khiển thiết bị android bằng giọng nói [Questions] (4)
Hỏi về phỏng vấn thực tập AI [Questions] (4)
Hierarchical softmax [Questions] (1)
Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng [Computer Vision] (2)
Cốc Cốc chia sẻ mã nguồn mở của thư viện tokenizer [Programming] (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) [Computer Vision] (13)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (5)
Hàm phụ trợ sinh file kết quả không khớp với dữ liệu [AIviVN] (2)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) [Computer Vision] (32)
[AIVIVN-Face Recognition] 2nd solution [AIviVN] (3)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) [Computer Vision] (40)
Về dữ liệu contest 4 [Questions] (2)
[TUYỂN DỤNG] Dự án Recommendation System tuyển gấp Fulltime AI Engineer tại Hà Nội [Jobs/Events] (2)
AIviVN 4 -- Dự đoán lưu lượng server [AIviVN] (1)
Có thể lấy thêm data ngoài để train không? [AIviVN] (2)
Vượt quá giới hạn kích thước bài nộp (5 MB) [AIviVN] (4)
AIviVN 3 -- Thêm dấu tiếng Việt [AIviVN] (5)