Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning [Computer Vision] (4)
Thực tập sinh Machine Learning, Deep Learning [Jobs/Events] (1)
Giới thiệu cuộc thi về Reinforcement Learning [Reinforcement Learning] (1)
Pattern Exists in Machine Learning [Questions] (1)
Image Colorization [Facebook-Group] (4)
Chào anh em ! . Em là thành viên mới [NLP] (1)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution [AIviVN] (5)
Bài tập 2 phần 8.3: Mô hình ngôn ngữ và tập dữ liệu [D2L] (1)
BenchMark for Deep Learnng [Computer Vision] (1)
Hỏi về VinAI Residence Program [Questions] (13)
Part-time 100% remote/ online: Machine Learning Position [Jobs/Events] (1)
Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l [D2L] (1)
Giá trị điểm khởi tạo [General] (2)
Hỏi nguyên nhân ảnh bị nhận dạng sai [Questions] (1)
[10/23/2019 22:39] Em đang làm bài toán id card và đã detect . . . [Facebook-Group] (9)
# Saved in the d2l package for later use [D2L] (1)
Lời nói đầu gửi lời chào tới toàn bộ thành viên diễn dàn [General] (1)
Language model sử dụng PhoBert [NLP] (1)
[Online] FREE webinar: Xây dựng Retail Chatbot trên nền tảng Google Assistant [Jobs/Events] (1)
Deep Cross Network: Deep Learning for Recommendation [Recommendation System] (2)
[Q] Scaled Conjugate Gradient [Questions] (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước [Computer Vision] (7)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (19)
Lỗi khi dùng cross_val_score [Questions] (3)
Không thể sử dụng thư viện mxnet [D2L] (1)
Mức lương ngành sinh học hiện nay ra sao? [General] (1)
Về việc học lại toán một cách bài bản [Math] (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất [Questions] (3)