Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Ứng dụng tìm kiếm từ khoá trong văn bản tiếng Việt [NLP] (4)
Hướng dẫn đóng góp vào các dự án dịch sách [D2L] (2)
Hỏi đáp cách xử lý Noises trong văn bản [NLP] (1)
Không hiển thị đồ thị sau khi chạy code. [2.4.1] [D2L] (1)
# Saved in the d2l package for later use [D2L] (2)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning [Questions] (1)
Output của CTC loss và độ chính xác [NLP] (2)
Research Engineer có nghiên cứu được không [Facebook-Group] (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network [Questions] (4)
Tài liệu toán cho Machine Learning [Math] (4)
Hỏi về bài toán logo detection [Computer Vision] (4)
Deep Cross Network: Deep Learning for Recommendation [Recommendation System] (3)
Jobs: NLP residents, research interns & engineers at VinAI Research [Jobs/Events] (14)
Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông [Questions] (1)
Word Embedding: Máy Tính Hiểu Ngôn Ngữ Như Thế Nào? [General] (2)
Language model sử dụng PhoBert [NLP] (2)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (12)
Không thể sử dụng thư viện mxnet [D2L] (3)
Hỏi về VinAI Residence Program [Questions] (16)
Giải pháp chia dữ liệu dùng Học Tăng Cường (RDS) [Reinforcement Learning] (3)
weight và bias trong fully-connected layer [Questions] (5)
[spell-checker] Học dữ liệu mới [NLP] (2)
learning rate trong gradient descent [Questions] (1)
[Hà Nội] HBLAB tìm kiếm AI Engineer chuyên về Computer Vision [Jobs/Events] (1)
Reinforcement Learning based Routing in SDN [Reinforcement Learning] (1)
Tuyển dụng Full-Stack Developer, Front-End / Back-End Developer [TP.HCM - Đà Nẵng - Quy Nhơn - Bến Tre] [Jobs/Events] (1)
Chia sẻ cách huấn luyện một Agent sử dụng phương pháp Học tăng cường (Reinforcement Learning) [Reinforcement Learning] (2)
Kalapa's Credit Scoring Challenge - #17 Solution (21/01) , 0.22737 Gini Score [AIviVN] (14)