Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (30)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

import module or py file [Questions] (3)
Những website có thể giúp bạn học AI và Machine Learning [Datasets] (4)
[NHỜ GIÚP ĐỠ] Đề tài xử lí ảnh [Questions] (1)
[GÓC NHỜ TƯ VẤN] Tìm kiếm giải pháp phân tích comment KH [Facebook-Group] (1)
Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau? [NLP] (2)
Khi in ra kích thước của các tầng, chúng ta chỉ thấy 8 kết quả chứ không phải 11. Thông tin về 3 tầng còn lại nằm ở đâu? [D2L] (3)
Hỏi Framework được ưa chuộng nhất cho NLP [NLP] (2)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán [General] (12)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước [Computer Vision] (12)
batch size của hàm fit và optimize='sgd' [Questions] (2)
Hỏi: những hệ thống nghe nhạc trực tuyến zing, nhaccuatui dùng phương pháp gợi ý nào? [Questions] (2)
KNeighbor mô hình [Data Science] (1)
Mua dataset biển số xe [Datasets] (1)
[03/17/2019 20:51] Mọi người cho ý kiến áp dụng machine learning vào . . . ( 2 ) [Facebook-Group] (23)
ImageDataGenerator [Computer Vision] (1)
Thảo luận về feature map trong detect object [Computer Vision] (1)
In băng rôn giá rẻ Đồng Nai [Jobs/Events] (1)
tăng tốc độ FPS cho việc nhận diện object bằng YOLOv3 openCV [Computer Vision] (5)
Data Science 1 - Fundamentals và Data Science 2 - Advances [Jobs/Events] (2)
Thức ăn dinh dưỡng cho chó [Questions] (1)
Tại sao sử dụng 1 kích thước duy nhất vào fully connected [Computer Vision] (1)
Kiểm tra số GPU cho ra kết quả khác nhau với MXNET và Tensorflow [D2L] (2)
Tại sao dữ liệu đưa vào RAM phải cùng kich thước? [Questions] (2)
Multi-objective optimization [Datasets] (2)
Cần tìm nơi thực tập Data Scientist/Machine Learning Engineer [Jobs/Events] (2)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (20)
Mô hình Sent2vec [NLP] (2)
Máy ảnh dấu thời gian: Dấu ngày và giờ tự động [General] (1)