[Zalo 2019] Hit song prediction


#1

Zalo hiện đang mở cuộc thi về dự đoán ranking của bài hát tại đây:

Các bạn cùng trao đổi trong link này nhé.