Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chatbot

nlp

#1

Em muốn xây dựng 1 hệ thống chatbot bằng tiếng việt, vậy theo mọi người em nên xây dựng data theo hướng nào ạ, có nên dán nhãn cho từng chủ đề không ạ và nếu dữ liệu quá nhiều thì nên sử dụng mô hình nào ạ


#2

Bạn tham khảo slide này nhé https://www.slideshare.net/YunNungVivianChen/chatbot-75539876


#3

Anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn không ạ. Nội dung Slide em vẫn cảm thấy mơ hồ ạ