xin model nhận diện áo thun


#1

Chào ae . ae có biết model .h5 nào nhận diện dc object trong ảnh có áo thun hay ko ạ cho mình xin. Mình đang dùng model “resnet50_coco_best_v2.1.0.h5” nhận đối tượng khá chuẩn mà áo thun nó ko nhận ra vd ảnh :