Xin hỏi về MobileNet

classification
deep-learning

#1

Mọi người giúp em với! Hiện tại em đang train một model bằng MobileNet, nhưng không hiểu sao khi em train thì báo acc=0.9… Nhưng lúc em đưa ảnh vào dự đoán thì luôn chỉ ra một kết quả là A[0.8…] dù em đã thay ảnh ở lớp khác cũng vẫn là kết quả đó. Mong mọi người có thể xem và chỉ giúp em đã cấu hình cái model kia sai chỗ nào ạ.