Xin hỏi cách lưu và khôi phục mô hình build bằng subclassing trên Tensorflow.

deep-learning
machine-learning

#1

Chào mọi người, mình đang build models bằng phương pháp subclassing trong Tensorflow. Mình xin hỏi cách để lưu models này và cách khôi phục lại để sử dụng ở 1 nơi khác như thế nào?

Mình đã thử dùng tensorflow.keras.load_model() nhưng khôi phục rồi thì khi sử dụng, chương trình cứ báo lỗi.

Cảm ơn các bạn.