Xin dữ liệu phục vụ cho việc phát triển phần mềm về Máy học

dataset
machine-learning

#1

Mình muốn xin một lượng dữ liệu lớn liên quan về y tế. Bao gồm: Bệnh tật, thực đơn, chuẩn đoán, lời khuyên, … Nếu ai có phần nào thì share giúp mình nhá


#2

Bạn thử tìm hiểu và sử dụng MIMIC-III xem sao nhé. Mình nghĩ dữ liệu khá đầy đủ và hữu ích đấy.

MIMIC is an openly available dataset developed by the MIT Lab for Computational Physiology, comprising deidentified health data associated with ~40,000 critical care patients. It includes demographics, vital signs, laboratory tests, medications, and more.


#3

Bạn pvtd264 đã lấy được data chưa vậy, có thể share cho mình được không. Mình cũng đang làm 1 project về AI về tim mạch. Thanks!


#4

Thank you. Mình sẽ nghiên cứu và thử tìm kiếm. Một lần nữa rất cảm ơn bạn đã chia sẻ


#5

Mình đang tìm kiếm và lựa chọn data. Bạn thử xem cái link bạn thanhps share xem sao. Khi nào thấy mình sẽ chia sẻ.