Xin dataset VLSP 2019


#1

Xin chào các a c trong diễn đàn hiện tại e đang có ý định làm đồ án về text to speech tiếng Việt. Mọi người cho e hỏi làm cách nào để xin được bộ dữ liệu của VLSP 2019 ạ?


#2

Em gửi email tới vlsp.resources@gmail.com nhé.


#3

Dạ e cảm ơn a ạ :+1::+1: