Xin Dataset CK+


#1

[Xin dataset CK+] Em đang làm bài toán nhận dạng cảm xúc cần dùng dataset CK+ ạ. Nhưng Link download bị chết Cohn-Kanade (CK and CK+) database Download Site Có ai tải sẵn về rồi cho em xin link drive được không ạ? Em cảm ơn.