xin_data_example

deep-learning

#1

hiện e đang làm đồ án tốt nghiệp về speech. e có tìm hiểu về bộ dữ liệu vlsp2020 ạ. a/c nào có thể share cho e vs dc k ạ … mong mn giúp đỡ ạ …