Word Spotting và Embedded Attributes trong xử lý ảnh là gì?

computer-vision

#1

Em tìm hiểu một số bài báo nói về 2 thuật ngữ này nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Nhờ mọi người giải đáp giúp