Weight sampling

deep-learning

#1

Mọi người giải thích giúp em khái niệm weight sampling với ạ, em có search nhưng chưa thực sự hiểu rõ, mong mọi người giải thích giúp em với ạ. Em cám ơn mọi người.


#2

Theo mình đoán có thể là lấy mẫu các điểm dữ liệu có dùng trọng số (ngẫu nhiên là trọng số bằng nhau). Ví dụ các điểm dữ liệu ‘khó’ phân loại thì có thể tăng trọng số để nó được xuất hiện nhiều hơn trong tập train chẳng hạn.