Vượt quá giới hạn kích thước bài nộp (5 MB)

vietnamese_tone_prediction

#1

Mình có upload file kết quả có 543447 dòng, đúng format, mỗi dòng là id, label nhưng hệ thống báo lỗi vượt quá giới hạn kích thước bài nộp.


#2

SR, Mình write ra là word chứ không phải là label id.


#3

Bạn còn gặp trục trặc trong lúc nộp bài không?


#4

Mình đã nộp bài thành công rôì bạn nhé. Nhưng có 1 số vấn đề về hàm phụ trợ. Hiện tại mình không thể sử dụng file test.txt để tạo ra file nộp bài, vì không rõ cách split token như thế nào, dẫn đến số lượng token và số line không khớp với file nộp bài nên đã phải dùng file test_word_per_line.txt để tạo ra file nộp bài theo token đã được tách ở file này. Tuy nhiên file test_word_per_line.txt thì không có dấu câu, nên cũng mất 1 số feature ở đây.