[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification)

classification
nlp-tiengviet
sentiment-analysis
text

#22

Cho em hỏi là có cách nào tính được xác suất chính xác không ạ? Do em muốn làm thêm phần đánh giá nữa. Phần negative vs positive mình thêm data vào đó có được không anh?


#23

model nào mà chả có đánh giá b. Đánh giá dựa trên predict vs label có sẵn đó


#24

chắc mình tìm hiểu thiếu cảm ơn bạn