[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification)

classification
nlp-tiengviet
sentiment-analysis
text

#22

Cho em hỏi là có cách nào tính được xác suất chính xác không ạ? Do em muốn làm thêm phần đánh giá nữa. Phần negative vs positive mình thêm data vào đó có được không anh?


#23

model nào mà chả có đánh giá b. Đánh giá dựa trên predict vs label có sẵn đó


#24

chắc mình tìm hiểu thiếu cảm ơn bạn


#25

Chào bạn! Tran_Loc Vấn đề của bạn thì bạn nên sử dụng bộ công cụ phân loại từ để biết được danh động tính từ trong câu. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp đặc biệt thì bạn cần phải xử lý: Chẳng hạn như trong cân có từ “nhưng”… cũng nên nhớ lưu ý để các loại câu gì từ đó sẽ có cách tổng quan để phân loại tốt hơn. Sau khi phân biệt được các danh từ thì so sánh với chúng. Ví dụ Dell has better then Samsung. Dell ->po, còn Samsung is ne. Tuy nhiên để nghiên cứu bạn nên chọn một chủ đề mà bạn đã chọn như là Điện thoại Iphone mà bạn đang hướng. Ngoài ra bạn nên tìm hiểu chút về xây dựng cây cú pháp.


#26

Bạn ơi cho mình xin ít tài liệu Tiếng việt về " Phân tích cảm xúc của bình luận với". Xin cảm ơn!