Visualizing feature layers

computer-vision

#1

Mình đọc vài tài liệu thì thấy người ta mô phỏng output các layers của model. Vậy cho mình hỏi làm sao để làm được điều đó?. Giả sử mình apply 1 convolution layer 32 channel vào 1 ảnh 224x224x3, như vậy output sẽ là 1 feature vector 224x224x32. Vậy làm sao để mô phỏng được output này? Vì số channel là 32 nên mình nghĩ không thể mô phỏng ra dạng ảnh được, có cách nào để convert sang ảnh được không ạ. Cảm ơn mọi người.


#2

Thông thường sẽ vẽ ra dạng ảnh, và xếp lại thành một ảnh lớn.

Chủ yếu muốn xem trend của features, mà size 224x224x32 thì tính ra cũng tương ứng với cỡ HD~Full HD chưa to lắm.


#3

Cảm ơn bạn, có phải ý bạn là mình sẽ vẽ 32 ảnh 224x224 rồi xếp lại thành 1 ảnh lớn??


#4

Chuẩn rồi bạn ơi. Vẽ từng ảnh rồi xếp lại theo dạng 8x4


#5

Bạn cũng có thể lấy giá trị trung bình của 32 layers.