Vehicles Counting?

tensorflow

#1

Em chào mọi người,

Mọi người cho em hỏi là để đếm được số lượng phương tiện đang lưu thông trên đường thì thuật toán tracking nào hiệu quả nhất ạ. Mọi người ai có phương pháp nào hay hơn cho em ý kiến với ạ, kèm theo link càng tốt ạ!!!

Em cảm ơn!


#2

Bạn có thể tham khảo link này

Ưebsite: http://ainoodle.tech?s=tracking