Về vấn đề stimulate dữ liệu

facebook-group

#1

Hiện tại nhóm mình đang giải quyết bài toán về fraud detection trong transaction và cần sinh dữ liệu từ dữ liệu ban đầu khá ít(khoảng 14k), mình có đọc vài paper: https://www.researchgate.net/publication/313138956_PAYSIM_A_FINANCIAL_MOBILE_MONEY_SIMULATOR_FOR_FRAUD_DETECTION Cho mình hỏi là có ai có kinh nghiệm làm về stimulate data này không ạ?