Vấn đề download video bằng lệnh wget trong google colab

deep-learning
computer-vision

#1

Chào mọi người. Em đang xây dựng hệ thống detect và segment object trong video bằng Mask RCNN model và COCO dataset Em gặp vấn đề ở đoạn download video thì dùng link như trong hình của tác giả thì code chạy ok .

Mà dùng link từ github cá nhân :https://github.com/luandaoduy96/detect-and-segment-object-on-video/blob/master/Car.mp4 thì bị lỗi chỉ tải được khoảng 15KB trong khi video khoảng 16MB

Mong mọi người chỉ cách sửa lỗi ạ. Thanks


#2

Bạn dùng link của nút Download ấy.

https://github.com/luandaoduy96/detect-and-segment-object-on-video/raw/master/Car.mp4


#3

cảm ơn bạn, rất hữu ích :grinning::grinning: