unzip dataset lớn(>10gb) trên colab


#1

Chào mọi người,

Chuyện là em download dataset về(cụ thể là 20GB), unzip trên laptop bình thường nhưng khi ném dataset lên google drive và tìm cách unzip nó thì gặp lỗi “zipfile read error” hoặc “input/output error”. Mọi người có thể chia sẻ cho em một ít cách giải quyết không ạ?