Tuyển gấp ML research assistant (trợ lý nghiên cứu) lương 8 đến 10 triệu. Có kiến thức về time series là lợi thế. Làm việc tại nhà. Thời gian tự chọn. Phù hợp cho sinh viên, nghiên cứu sinh, và ngưòi đi làm muốn kếm thêm thu nhập


#1

Tuyển gấp ML research assistant (trợ lý nghiên cứu) lương 8 đến 10 triệu. Thích hợp cho các bạn đang là sinh viên, nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc những bạn đang đi làm về ML muốn kiếm thêm thu nhập.

Mô tả công việc:

 1. Lĩnh vực machine learning
 2. Nhận yêu cầu từ xa qua skype/phone/email
 3. Viết code python để test theories, ý tuởng đưọc cung cấp
 4. Có thể tham gia thảo lụân sơ bộ về ý tuởng
 5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thí nghiệm

Chế độ:

 1. Làm việc tại nhà (từ xa). Thời gian linh hoạt.
 2. Trả lương qua tài khoản
 3. Có thuởng sau mỗi publication

Yêu cầu của ứng viên:

 1. Sinh viên đại học hoặc nghiên cứu sinh (thạc sĩ, tiến sĩ) liên quan đến machine learning hoặc nguời đang đi làm về machine learning.
 2. Có kiến thức về time series là lợi thế (nhưng không bắt buộc)
 3. Có kiến thức về explainable AI / Interpretable AI là lợi thế (nhưng không bắt buộc)

Thông tin liên hệ: skype: bigdealgamestudio@gmail.com Email: bigdealgamestudio@gmail.com

Khi liên lạc chỉ cần gửi số điện thoại và một đoạn ngắn mô tả kinh nghiệm của bản thân (Không cần CV, resume). Mình sẽ gọi lại.


#2

Mình có gửi thông tin qua Skype rồi ạ