Tuyển dụng Thực tập sinh, Fresher parttime Machine Learning, Deep Learning

deep-learning
nlp
computer-vision
machine-learning

#1

Mọi người ai có thông tin về nhu cầu tuyển dụng Machine learning, Deeplearning thì cùng chia sẻ cho mọi người nhé


#2

Chia sẻ jobs tại đây hay đâu ạ?