Tương lai Machine Learning trên trình duyệt có phát triển không?

machine-learning

#1

Các bạn cho tôi hỏi, tôi là người mới tìm hiểu về ML và AI nói chung. Tôi không biết liệu sau này thì ML trên trình duyệt nó có phát triển được không. Ai có cái nhìn tổng quát về vấn đề này xin cho tôi ý kiến. Cảm ơn mọi người.


#2

Mình cũng chưa thực sự hiểu câu hỏi cho lắm. Ý của bạn là build 1 model để predict trực tiếp bên phía front-end (ở đây là trình duyệt web Firefox, Chrome,…) mà ko phải gửi request lên back-end phải không? Tất nhiên là có tensorflowjs để giúp bạn điều đó.