Truy cập camera DVR


#1

Chào các bạn,

Hiện mình đang làm nhận diện khách hàng qua camera. Tuy nhiên nếu truy cập trực tiếp từ IP public thì không vào được camera

rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Nếu truy cập cùng router và ip local thì okie.

Có ban nào giúp mình vấn đề này không?

Xin cảm ơn


#2

Public IP của bạn là như thế nào? Nếu bạn đặt thiết bị sau router thì khả năng bạn ko thể kết nối với thiết bị bằng IP của chính nó.

Khi đó bạn phải kết nối dùng IP của router. Và cấu hình router cho nó forward luồng stream vào thiết bị


#3

Mô hình của mình như hình

Mình truy cập thông qua IP router, Một số phần mềm như SmartPSS, KBView Lite thì mình chỉ nhập IP router, port của camera là truy cập được,

Vậy dùng python mình sẽ truy cập như thế nào?


#4

Vấn đề của bạn, theo mình hiểu, liên quan đến network. Ko liên quan đến ngôn ngữ.

Tạm hiểu là client (máy tính) gửi yêu cầu truy cập vào server. Nhưng qua mạng internet nó chỉ biết gửi yêu cầu đến Router của bạn. Router của bạn nhận request nhưng ko biết forward request đi đâu.

Bạn thiết lập router của bạn sao cho nó forward request cho server (camera) tại port mà server đang listen.

PS keyword bạn có thể tìm là port forwarding


#5

Cảm ơn bạn. Vấn đề là mình muốn làm như các phần software kia, có thể truy cập vào được mà không cần config thêm từ phía router. Vì hiện không cần config, các phần mềm đó vẫn truy cập được


#6

Mình bổ sung Mình dùng hệ camera của HiKVision, và truy cập qua IP WAN