Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiến hóa


#1

Trí tuệ nhân tạo đã cách mạng hóa nhiều thực tiễn và ngành công nghiệp trên toàn cầu. Nếu bạn nói về Trí tuệ nhân tạo, vai trò thiết yếu ngoài hoạt động hàng ngày của người dân thường, công nghệ này cũng đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp

Nguồn: https://www.reviewsed.com/artificial-intelligence-evolving-technology-worldwide/