Trí tuệ nhân tạo (AI) và những điều cần biết - Phần 1

deep-learning
bigdata
machine-learning
ai

#1

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính nhằm tạo ra những cỗ máy thông minh hoạt động và phản ứng như con người.

Một số hoạt động của máy tính có trí tuệ nhân tạo được thiết kế bao gồm: Nhận dạng giọng nói, Học tập, Lập kế hoạch, Giải quyết vấn đề.

Nó đã trở thành một phần thiết yếu của ngành công nghệ.

Nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tính kỹ thuật và chuyên môn cao. Trí tuệ nhân tạo phải có quyền truy cập vào các đối tượng, danh mục, tính chất và quan hệ giữa chúng để thực hiện kỹ thuật tri thức (knowledge engineering). Lý luận và sức mạnh giải quyết vấn đề trong máy móc là một cách tiếp cận khó khăn và tẻ nhạt. Học máy là một phần cốt lõi khác của AI. Học mà không có bất kỳ loại giám sát nào đòi hỏi khả năng xác định các mẫu trong các luồng đầu vào, trong khi học với sự giám sát đầy đủ bao gồm phân loại và hồi quy số.Liên quan đến khả năng sử dụng các yếu tố đầu vào cảm giác để suy luận các khía cạnh khác nhau của thế giới, trong khi thị giác máy tính là sức mạnh để phân tích các đầu vào trực quan với một vài vấn đề phụ như nhận dạng khuôn mặt, đối tượng và cử chỉ. Robotics cũng là một lĩnh vực chính liên quan đến AI. Robot yêu cầu trí thông minh để xử lý các nhiệm vụ như thao tác và điều hướng đối tượng, cùng với các vấn đề phụ về nội địa hóa, lập kế hoạch chuyển động và lập bản đồ.

(cập nhật ở phần sau…)

Tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo và các khóa học đào tạo trí tuệ nhân tạo hiện nay