Training data real-time


#1

Chào mọi người. Hiện tại mình đang sử dụng thuật YOLO để nhận diện các custom object của mình. Hiện tại mình đã có được file trọng số. Nhưng mình muốn mở rộng sau này khi tệp dữ liệu ngày càng lớn, mình muốn thực hiện việc training liên tục mỗi khi có dữ liệu mới. Liệu điều này có thể thực hiện k ạ. Nếu có thì mọi người có thể cung cấp mình keyword về phương pháp đó k ạ. Cám ơn tất cả mọi người


#2

em nghĩ vấn đề của anh là cài đặt train như thế nào,anh có thể tham khảo trong Hand-on machine learning,trong đó có đề cập tới phương pháp Online learning ở chap 1 anh có thể tìm kiếm theo từ khóa Online learning machine learning xem ạ