Train trên tập development set

deep-learning
machine-learning

#1

Em mới đọc xong paper “Zero-shot cross-lingual transfer with meta-learning”. Trong paper tác giả có nói một đoạn “fine-tune model parameters using development set”. Mọi người cho em thắc mắc là có khi nào mình dùng development set để train model hông nhỉ???