Tổng kết cuộc thi 'Phân loại sắc thái bình luận'

demo_nlp_contest

#1

Thông báo kết quả cuộc thi ‘Phân loại sắc thái bình luận’.

Ban tổ chức xin thông báo kết quả cuối cùng. Dưới đây là ba đội được nhận kỷ niệm chương AIviVN, là ba đội có kết quả chung cuộc cao nhất và nộp bài chia sẻ trên forum.machinelearningcoban.com:

  1. Giải nhất: đội HoangNhat2

  2. Giài nhì: đội iota

  3. Giải ba: đội Nal_AI

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn anh Minh Pham đã chia sẻ đáp án của mình: * Bài chia sẻ * GitHub repo

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các đội đã tham gia cuộc thi.