Tối thiểu Cost function trong Logistic Regression

classification

#1

Mọi ngươi có thể giải thích cho em tại sao chỗ này lại dùng tích được không vậy ạ: Bài đăng: here

Em có đọc qua bài này rồi mà vẫn chưa hiểu: here

Tại em nghĩ rằng, có thể dùng tổng của các loss , đâu nhất thiết phải dùng tích

Em cám ơn ạ.


#2

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Độc_lập_thống_kê


#3

Em cám ơn anh…