Tìm kiếm đối tượng trong video dựa trên ảnh cho trước

machine-learning
computer-vision

#1

Xin chào các anh chị,

Em đang làm bài toán về tìm kiếm đối tượng trong video HD, trong đó người dùng đưa vào một số lượng khoảng 10 ảnh của đối tượng cần tìm (1 cái ô-tô, 1 ngôi nhà cụ thể, …), yêu cầu tìm kiếm và khoanh vùng đối tượng đó trong video thu được từ camera. Tài nguyên tính toán chỉ là một GPU với khả năng 1 TFLOP và tốc độ xử lý tối thiểu 5 fps

Anh chị cho em hỏi phương pháp hay vấn đề nào trong computer vision là phù hợp để giải quyết vấn đề của em ở trên? Hiện tại em đang đọc về Instance Recognition và thấy khá match, nhưng vẫn muốn biết thêm các phương pháp có thể khác.