[Tiki - HCMC] - Data analyst opportunities!


#1

Chào mọi người :sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart:

Hiện tại, #Tiki đang open job cho #Senior #Data_Analyst với 2 năm kinh nghiệm trở lên với 1 số yêu cầu như sau:

  • Có kinh nghiệm làm việc với #Airflow, #Pentaho
  • Mạnh #SQL, tốt về #Python nữa thì lại là một điểm sáng thêm
  • Có kiến thức tốt về thống kê, okie việc có kinh nghiệm dùng #Excel ,#R
  • Kinh nghiệm liên quan đến vị trí tương tự về Data, hay giỏi Toán cũng là một lợi thế

Vị trí này sẽ thiên về việc phân tích dữ liệu của mảng Kho vận - #Warehouse#Vehical_Routing để tối ưu hoá việc vận hành, lưu kho cũng như giao hàng cho Tiki

:sparkling_heart:Địa điểm làm việc: Quận 10, HCMC

Mọi người có thể liên hệ mình để tìm hiểu thêm job/ gửi CV qua:

  • hy.nguyen@tiki.vn
  • Skype/Zalo: (+84) 939133243