Thuật toán YOLO và YOLO2 cho Object Detect

algorithms
yolo
computer-vision

#1

Để tiện cho việc trình bày nên mình xin phép viết bên blog cho dễ nhìn và dẫn link về đây. Hôm nay mình sẽ viết về thuật toán YOLO và YOLO2

Blog vừa mới lập 9/12/2018 nên mới chỉ có hai bài. Trong 1, 2 ngày tới, mình sẽ viết thêm 1 bài nữa về việc Code lại YOLO2 cho FaceDetect. Mọi người có gì góp ý có thể rep luôn trong này hoặc comment bên blog nhé. Thank you !