Thuật toán KNN hướng dẫn cách dự đoán

machine-learning

#1

Mọi người cho mình xin code python dự đoán của KNN với nhiều trường dữ liệu được không ạ,mình tìm trên google toàn thấy những bài code về đánh giá % mức độ chính xác mà không hướng dẫn về cách dự đoán.