Thảo luận về : Chỉ định Nhân viên tư vấn tuyển sinh - Học sinh

classification
machine-learning

#1

Nay e hy vọng được mọi người thảo luận về vấn đề này : Có bài toán : Phân công nhân viên tư vấn tuyển sinh đến học sinh. Ví dụ tập dữ liệu của nhân viên tư vấn gồm nhân viên A,B,C,D. tập dữ liệu của học sinh gồm học sinh M,N Làm sao để ghép 1 nhân viên đến 1 học sinh cho phù hợp nhất? – Mục tiêu thảo luận : Giải pháp cho bài toán đó và thiết kế dataset cho bài toán này ( dataset học sinh và dataset nhân viên)

Cảm ơn mn đã bỏ thời gian!!