THAM GIA VÀ CHẠY THÍ NGHIỆM TRÊN BỘ DỮ LIỆU PHÂN LOẠI SẮC THÁI

demo_nlp_contest

#1

Em chào mọi người ạ, Em có đăng ký tài khoản trên AIViVN và muốn tham gia thực hành cho bài toán phân loại sắc thái bình luận nhưng không còn thấy nút tham gia được ạ.

Không biết các admin có thể mở lại hoặc chia sẻ bộ dữ liệu test để tụi em chạy thí nghiệm được không ạ. Em cảm ơn