Thắc mắc về pre trained weight yolov4.conv.137


#1

Mọi người cho em hỏi. kích thước ảnh đầu vào cho pre trained yov4.conv.137 là nhiêu thế ạ? Em có tìm tài liệu nhưng không thấy nói đến