Tensorflow Object Detection API

deep-learning

#1

Đã có ai sử dụng API này để train chưa ạ.

Em train với ssd mobile net v2 trên tập dữ liệu coco, nhưng không hiểu sao, khi train được tầm 10-15 phút, thì tiến trình trên server bị kill mà không thông báo gì.

Em nghĩ có thể do batch size, nên đã set 16.

GPU: là 2 con cạc 1080i.

Ai biết có thể giúp em được không ạ.

Em cám ơn ơn.


#2

bạn train trên 2 card hay 1 card