Tạo thêm dữ liệu cho Training

computer-vision

#1

Em đang làm bài toán phân loại ảnh sử dụng CNN mà bộ dữ liệu cho training còn ít. Em muốn tăng thêm dữ liệu, tạo ra nhiều ảnh từ một ảnh gốc bằng cách xoay, làm nhiễu, mờ, thay nền, … Cho e hỏi có tools nào hỗ trợ việc này không ạ ? Trước em có đọc được một bài về cái này mà giờ không thấy nữa.


#2

bạn có thể xem ví dụ tại đây: https://colab.research.google.com/github/tensorflow/docs/blob/master/site/en/tutorials/images/data_augmentation.ipynb#scrollTo=jGIrHH4P013K