Tạo input sau khi trích chọn đặc trưng

deep-learning
feature-extraction

#1

Em có thực hiện phân đoạn trên audio. Sau khi trích chọn đặc trưng cho tưng đoạnn thì thu được mảng một chiều với n-feature. Sau đó em có add vào một mảng numpy. Tuy nhiên thì mảng này chỉ có 2 chiều (n-đoạn, n-đặc trưng) mà input shape của conv là 3 chiều. Liệu cách làm của em có đúng không ạ? Có cách nào xử lý được chỗ này không ạ


#2

Một cách đơn giản là em lặp lại ba lần dữ liệu hai chiều để được dữ liệu ba chiều dùng hàm np.stack.


#3

Em sẽ thử, em cám ơn anh ạ