tăng tốc độ FPS cho việc nhận diện object bằng YOLOv3 openCV


#1

Dạ là hiện tại e chạy video thường ( chỉ VideoCapture rồi imshow) thì nó xuất frame ra bình thường, nhưng khi e add model YOLOv3 vào thì FPS nó bị giảm đáng kể ạ(rất là chậm). Vậy cho em hỏi là có cách nào để mình tối ưu hóa model YOLOv3 để chạy với thời gian thực được không ạ?


#2

Bạn chuyển qua dùng yolov4-tiny


#3

Bạn tìm hiểu về tensorRT nhé