Tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng (Data Customer)?

bigdata
data
marketing

#1

Dữ liệu khách hàng là gì? Dữ liệu khách hàng là thông tin mà khách hàng cung cấp khi tương tác với doanh nghiệp qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Những thông tin thu thập được mang đến doanh nghiệp những tài nguyên vô cùng giá trị.

Tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng?

  • Dữ liệu khách hàng có tầm quan trọng rất lớn cho doanh nghiệp
  • Giúp doanh nghiệp cải thiện, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng (CRM)
  • Làm nền tảng cho các doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh.
  • Các tệp khách hàng tiềm năng thúc đẩy doanh thu của DN customer-data

Tìm kiếm data chất lượng tại đây. Lợi ích mà dữ liệu khách hàng mang lại:

  • Hiểu và nhắm đúng đến mục tiêu của khách hàng.
  • Tăng được độ tương tác đến khách hàng
  • Giúp doanh nghiệp đưa ra được những nhận định phân tích và đánh giá khách hàng mình.

Có nhiều loại data khách hàng được phân loại như:


#2

Làm sao để biết data này có được cập nhật liên tục không?