Tạm gọi: Bảng xếp hạng (việc yêu của) thành viên


#1

Mình mới tìm ra chức năng này của discourse. Nhìn như bảng xếp hạng. https://forum.machinelearningcoban.com/u

Mong anh chị em viết nhiều, được yêu nhiêu nhiều và cũng đi yêu nhiều


#2

Em vừa yêu anh @Tiep một cái rồi nhé :kissing_heart:


#3

Thử emoj mới :party_parrot:


#5

Có 5 lần yêu thì yêu xã giao 1 lần cho thằng bạn thân, 1 lần cho bài mình reply, 1 lần cho bài mình có tên trong đó và 1 lần cho thằng em cùng team. Đang gần hết thì thằng bạn nó yêu xã giao lại smile:


#6

Đọc comment cái phải yêu xã giao lại ngay :)))


#7

Ngon quá anh ơi :smiling_face_with_three_hearts: