Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets)

deep-learning
cnn
machine-learning

#1

Chào mọi người, mình có câu hỏi muốn hỏi:

Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution? Ví dụ sau khi endcoder, mình có được 1 feature ảnh, rồi mình sử dụng feature này làm input của decoder. Ở đây, theo mình nghĩ cứ liên tiếp 2 3 lớp deconvolution là ra được cái hình có shape bằng với hình gốc rồi?