Tại sao dữ liệu đưa vào RAM phải cùng kich thước?


#1

Em có thắc mắc là tại sao khi training, dữ liệu ví dụ như ảnh , tất cả phải đưa về cùng một kích thước (resize, padding) ạ? Em xin lỗi trước nếu câu hỏi quá naive ạ, do em không học chuyên ngành CNTT nên nhiều kiến thức không nắm rõ.