Tài liệu toán cho Machine Learning

probability
linear-algebra

#1

Minh có tổng hợp các kiến thức toán cơ bản cho Machine Learning tại đây. Các bạn có tài liệu hay thì chia sẻ ở dưới nhé, mình sẽ cho dần lên đầu thread.


Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning
Làm thế nào để trở thành một ML Engineer
#2

Bổ sung thêm tài liệu Linear Algebra Review and Reference của khóa Machine Learning Stanford: tại đây


#4

ôn hết kiến thức đại số trong ebook của anh là đủ làm đề cuối kỳ đại số tuyến tính trường em :