Tài liệu học xử lý tín hiệu + code mẫu

optimization

#1

Chào cả nhà,

Mình muốn chia sẻ lại nguồn tài nguyên học xử lý tín hiệu, xử lý ảnh có code matlab/python đi kèm. Mình khá thích nguồn tài liệu này vì các công thức thống nhất, có bài tập mẫu, code mẫu và kết quả kèm theo. Nội dung từ signal processing (image/audio) tới machine learning, computer graphics, optimization.

Link: http://www.numerical-tours.com

Đợt tới có thời gian, mình sẽ follow lại trang web này, và viết một vài hướng dẫn liên quan vấn đề mà mình làm như một số thuật toán tối ưu, vational methods, và một số bài toán cơ bản trong xử lý ảnh ở mức thấp.

Thân,