Tách đề thi từ file .doc sang excel

computer-vision

#1

Em có một file .doc chứa các câu hỏi của một đề thi,giờ em muốn chuyển các câu hỏi đấy vào file excel để cho vào hệ thống cơ sở dữ liệu thì có các nào không ạ.

de_thi


#2