Tách các từ trong một đoạn âm thanh

nlp

#1

Chào mọi người, em là người mới. Em đang muốn tách các từ có trong đoạn audio. Ví dụ như: “Tôi”, “Là”, “Thành”… Mọi người ai đã làm qua vấn đề này hoặc có tài liệu, bài viết chia sẻ em vs. Em cảm ơn.