Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network

classification
nlp

#1

Xin chào mọi người, em muốn hỏi về sự khác biệt giữa mạng thần kinh và mạng thần kinh sâu DNN. Em đã tra trên mạng và nhận được nhiều đáp án có cùng nội dung như mạng thần kinh thông thường có lớp đầu ra, lớp đầu vào và có hoặc không có 1 lớp ẩn. Còn mạng thần kinh sâu DNN có lớp đầu ra, đầu vào, và nhiều hơn 1 lớp ẩn. Chúng chỉ khác nhau về số lượng lớp ẩn. Tuy nhiên câu với trả lời này thầy giáo em cho là chưa thỏa đáng, vẫn còn chung chung. Mọi người giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ! main-qimg-8a19e73bffab9a7f6eab55fd5b47c00a


#2

Có lẽ thấy bạn muốn nói thêm sự khác nhau ở nhiều khía cạnh khác chăng? Có thể kể ra một số điểm khác nhau như là:

  1. Mạng DNN gồm nhiều loại layer hơn như convolution, pooling… Simple NN chỉ gồm fully-connected layer.
  2. Mạng DNN có kiển trúc phức tạp hơn, nhiều neuron và layer, flow của mô hình cũng phức tạp hơn.
  3. Mạng DNN cần nhiều dữ liệu hơn để huấn luyện.