Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí

tutorial
google-colab

#64

Nó mà không hỗ trợ thì chả ai dùng bạn à.


#65

Cho mình hỏi lấy code ở đâu vậy , mình k thấy nơi


#66

Cho e hỏi với cấu hình như này từ Google Cloud Platform có mạnh hơn gg collab k ạ?.. Mua vm kiểu này phải mất phí nhưng mới vào gg cho trial free 300$. Với tạo hơi phức tạp nên e hơi ngại. Mất công bị trừ tiền ngu…:))


#67

Cho mình hỏi. Mình làm theo hướng dẫn trong bài viết. Tới B2, thì không có ô chọn python. B4, chèn câu lệnh thì hiện thông báo như sau ạ

Xin chỉ giúp mình.


#68

Cho mình hỏi là lưa và load model để train tiếp tục như thế nào ạ?